31 มีนาคม 2564
24,126

8 คำถามน่ารู้ ชาวบ้านขายไฟ "โซลาร์เซลล์" ได้ยังไง ?

8 คำถามน่ารู้ ชาวบ้านขายไฟ  "โซลาร์เซลล์" ได้ยังไง ?
Highlight

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เผยการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชน จาก 1.68 บาทต่อหน่วยเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย (มีผลแล้วตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป)  เป็นความคืบหน้าล่าสุด


ปัจจุบันหลายคนหันมาใช้พลังงานทางเลือกอย่างโซลาร์เซลล์ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองได้ ที่นอกจากช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถขายส่วนที่เหลือ จากส่วนที่สามารถผลิตได้ในช่วงที่ไม่อยู่บ้าน ให้รัฐฯ ได้

ช่องทางนี้ดูน่าสนใจไม่น้อย แต่ก็มีคำถามมากมายไม่ว่าจะเป็น 

▪ ขั้นตอนการเข้าโครงการ ? 

▪ คุณสมบัติ ?

▪ การติดตั้งเพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า ’โซลาร์ เซลล์’ จะกระทบต่อการใช้ไฟในบ้านหรือไม่ ?

▪ ตึกแถว-อาคารพาณิชย์เข้าโครงการนี้ได้ไหม ?

▪ โครงการนี้ใช้ระบบผลิตไฟฟ้า ‘โซลาร์ เซลล์’ แบบใด ?

ทันข่าวToday จะพามาหาคำตอบกัน 

Q1 : ขั้นตอนการเข้าโครงการ ? 
คำตอบ :
ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อ PEA เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Scan QR Code หรือคลิกลิงก์ https://forms.gle/zHXxDFPt4LBubENRA

▪ กองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล 
โทร. 0-2009-6701 และ 0-2009-6703 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Q2 : คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ?
คำตอบ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 ▪️ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

 ▪️ เป็นผู้ที่มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าประเภทที่ 1 ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายไม่เกิน 10 KW ต่อครัวเรือน

Q3 : การติดตั้งเพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า ’โซลาร์ เซลล์’ จะกระทบต่อการใช้ไฟในบ้านหรือไม่ ?
คำตอบ : 
ไม่เกี่ยวกับการใช้ไฟในบ้าน โดยเจ้าของบ้านก็จ่ายเงินค่าไฟฟ้าไปตามปกติ ส่วนไฟฟ้าที่ใช้ขายคือการแปลงสภาพหลังคาบ้าน เป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก และขายคืนให้กับการไฟฟ้า 

Q4 : ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาได้ทุกประเภทหรือไม่ ?
คำตอบ : 
ทุกประเภทสามารถติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ได้ เพราะหลังคาเป็นส่วนที่รับแรงน้อยมาก โดยหลังคาที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร

Q5 : การไฟฟ้าจะรับไฟฟ้าที่ผลิตจากหลังคาบ้านเราอย่างไร ?
คำตอบ : 
โดยทั่วไป กระแสไฟฟ้าจะสามารถไหลได้สองทาง ซึ่งการไฟฟ้าจะส่งไฟฟ้ามาทางไหน การไฟฟ้าก็จะรับคืนไฟฟ้าไปทางนั้น โดยเมื่อติดแผงโซล่าร์เซลล์แล้ว จะต้องมี “มิเตอร์ขายไฟ” เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ตัว เพื่อรับไฟฟ้าที่ผลิตจากหลังคาบ้านคืนกลับไปยังการไฟฟ้า

Q6 : ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการ สามารถขายไฟคืน คิดเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ [เบื้องต้น]
คำตอบ : 
จำนวนเงินเฉพาะจากการขายไฟคืนในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับกำลังการติดตั้งโดยคิดเป็นจำนวนเงินเบื้องต้นต่อเดือน

▪️ ขนาดติดตั้ง 3 กิโลวัตต์คิดเป็นเงินจากการขายไฟคืนประมาณ 792 บาทต่อเดือน 

▪️ ขนาดติดตั้ง 5 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงินจากการขายไฟคืนประมาณ 1,320 บาทต่อเดือน 

▪️ ขนาดติดตั้ง 10 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงินจากการขายไฟคืนประมาณ 2,640 บาทต่อเดือน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และจำนวนเงินคิดเฉพาะการขายไฟฟ้าคืนเท่านั้น หากมีการใช้ไฟฟ้าเองในเวลากลางวันด้วยจะมีความคุ้มค่าเพิ่มขึ้น

Q7 : ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เข้าโครงการนี้ได้ไหม ?
คำตอบ : 
บ้านอยู่อาศัยที่เป็นตึกแถวบางราย ไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังแสงอาทิตย์ เพราะการไฟฟ้าจัดให้เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัย จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์

Q8 : 2 หน่วยงานแบ่งหน้าที่กันอย่างไร ?
คำตอบ : 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับซื้อไฟฟ้าจากคนที่อยู่ต่างจังหวัด ส่วนการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลจะเป็นผู้ขายไฟฟ้าให้

ติดต่อโฆษณา!