กรมอนามัยเตือน ซื้อขนมเข้าบ้านต้องสังเกตฉลาก เสี่ยงผสมกัญชาอันตรายต่อเด็กอย่างคาดไม่ถึง | ทันข่าว Today
06 มีนาคม 2566
502

กรมอนามัยเตือน ซื้อขนมเข้าบ้านต้องสังเกตฉลาก เสี่ยงผสมกัญชาอันตรายต่อเด็กอย่างคาดไม่ถึง

กรมอนามัยเตือน ซื้อขนมเข้าบ้านต้องสังเกตฉลาก เสี่ยงผสมกัญชาอันตรายต่อเด็กอย่างคาดไม่ถึง
Highlight

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนสังเกตฉลากอาหารหรือขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาก่อนซื้อ เพื่อลดเสี่ยงนำขนมเข้าบ้าน หรือนำไปฝากผู้อื่น ป้องกันการแพ้รุนแรงได้ เสี่ยงต่อชีวิต พร้อมย้ำผู้ประกอบการ ผลิตและจำหน่ายอาหารมีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ควรปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับวิธีการ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จอย่างเคร่งครัด

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีเด็กหญิงวัย 8 ขวบแพ้เยลลี่ที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างรุนแรง อาเจียนหนัก ซึมนอนหลับ แม่ระบุญาติซื้อเยลลี่มาฝาก ไม่รู้มีกัญชา

  • เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารจากสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องแสดงฉลาก ได้แก่ มีเลขสารระบบอาหารในเครื่องหมาย อย. (เลข 13 หลัก) สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ และรายละเอียดส่วนผสมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับกัญชาเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก และผู้ที่มีอาการแพ้กัญชาที่เสี่ยงแพ้รุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

  • นายแพทย์อรรถพล ระบุว่ากรมอนามัยอยากย้ำเตือนผู้ประกอบอาหารและร้านอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ที่จะแพ้กัญชา จนอาจมีอาการแพ้รุนแรงได้

  • ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565

  • เพื่อยกระดับประกาศกรมอนามัยที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ ให้มีสภาพบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จที่นำกัญชา หรือกัญชง มาใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารเพื่อจำหน่าย สร้างความปลอดภัยและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและร้านอาหารต้องดำเนินการ คือ

  1. แสดงข้อความ หรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

  2. แสดงรายการอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จทั้งหมด

  3. แสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีการใช้กัญชาหรือกัญชง เป็นส่วนประกอบ โดยแสดงข้อความ “บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ควรงดเว้นรับประทาน” “ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที และถ้ามีอาการรุนแรง ให้ปรึกษาหรือพบแพทย์โดยเร็ว” “ผู้ที่แพ้กัญชา หรือกัญชง ควรงดเว้นรับประทาน”

  • ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้า เพื่อลดอาการแพ้ที่จะตามมาจากการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือกัญชง โดยไม่มีสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจน” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
ติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC
ติดต่อโฆษณา!