รู้จักบัตรวิสดอมกสิกรไทย ที่เป็นข่าวถูกขายทำคอนเทนต์ ต้องรวยขนาดไหนจึงมีสิทธิ์ครอบครอง | ทันข่าว Today

รู้จักบัตรวิสดอมกสิกรไทย ที่เป็นข่าวถูกขายทำคอนเทนต์ ต้องรวยขนาดไหนจึงมีสิทธิ์ครอบครอง

รู้จักบัตรวิสดอมกสิกรไทย ที่เป็นข่าวถูกขายทำคอนเทนต์  ต้องรวยขนาดไหนจึงมีสิทธิ์ครอบครอง
Highlight

จากกระแสการโพสต์ขายบัตรเครดิต “The Wisdom กสิกรไทย” บนโลกออนไลน์ ทำให้เป็นที่สนใจว่า ผู้ถือมีสิทธิ์ถือบัตรดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และบัตรดังกล่าวให้สิทธิอะไรกับผู้ถือบ้าง จากข้อมูลบนเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทยระบุว่า ผู้มีสิทธิถือบัตร จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ/บัญชีกองทุน/หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย 10 ล้านบาทขึ้นไป และสิทธิประโยชน์จากการถือบัตร เช่น สิทธิการใช้ห้องรับรองที่สนามบิน บริการเลขาส่วนตัว ฟิตเนสคลับชั้นนำ และส่วนลดการใช้บริการโรงแรม-สปา รวมถึงการประกันภัยเดินทาง เป็นต้น


20230324-b-01.jpg


20230324-b-03.jpg

จากกรณีที่มีผู้โพสต์ขายบัตรเครดิต The Wisdom ของธนาคารกสิกรไทย บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นบัตรที่ถูกอายัดและไม่สามารถใช้ได้ แต่เอาไว้ถ่ายรูปเพื่อสร้างโปรไฟล์บนโซเชียล

ล่าสุด เมื่อ 23 มี.ค. ธนาคารกสิกรไทย ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย เป็นบัตรเครดิตที่ธนาคารอนุมัติให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิใช้บัตรเท่านั้น และหากมีการซื้อขาย เมื่อนำไปใช้รับประโยชน์จะถือว่า “ผู้ซื้อมีความผิดทางกฎหมาย ส่วนผู้ขายยังถือเป็นผู้กระทำผิดร่วม” หรือผู้สนับสนุนการกระทำผิดดังกล่าวด้วย 

กรณีพบการกระทำผิดเงื่อนไข ธนาคารมีสิทธิในการระงับและยกเลิกการใช้บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยของลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับเงื่อนไขการสมัคร The WISDOM Card ของ ธนาคารกสิกรไทยมีดังนี้


20230324-b-02.jpg

ผู้ซื้อที่มีสิทธิสมัครบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ/บัญชีกองทุน/หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่มียอดอย่างใดอย่างหนึ่ง/รวมกัน ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

บัตรเครดิต KBank THE WISDOM (VISA INFINITE) สำหรับผู้ที่มีเงินฝากและเงินลงทุนตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป (Invitation Only)

สิทธิพิเศษ

1.Priority Pass Airport Lounge พิจารณาการต่ออายุบัตร Priority Pass (เริ่ม 1 ก.ค. 66) (สำหรับท่านที่มีบัตร Priority Pass และยังไม่หมดอายุ สามารถใช้ได้ต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจนบัตรหมดอายุ) 

2.ห้องรับรอง ณ สนามบินภายในประเทศ จำนวนสิทธิการเข้าใช้ต่อปี รวม 4 ครั้งต่อปี (นับรวมทุกห้องรับรอง)

  • Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • Miracle Lounge ณ สนามบินดอนเมือง
  • Coral Lounge ณ สนามบินภูมิภาค

3.บริการเลขาฯส่วนตัว THE WISDOM Personal Assistant

4.บริการฟิตเนส ณ ฟิตเนสคลับชั้นนำ

5.ส่วนลดโรงแรมและสปาชั้นนำ ส่วนลด 15% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Erb หรือแพ็กเกจนวดที่ Erb Spa ส่วนลด 15% จาก PANPURI สำหรับบริการ Onsen Day Pass หรือบริการสปา ประเภท a la carte (เฉพาะวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี) ที่ปัญญ์ปุริ เวลเนสชั้น 12 เกษร เออร์เบิน รีทรีท, เกษรวิลเลจ

6.ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 6 ล้านบาท พร้อมคุ้มครองทรัพย์สิน และชดเชยความล่าช้าในการเดินทางเดอะวิสดอมกสิกรไทย (อินฟินิท) ที่สุดของเอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้มีเงินฝากและเงินลงทุนตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป (Invitation Only)

อ้างอิง  : https://kasikornbank.com/th/personal/the-wisdom/Pages/conditions.aspx


ติดตาม ทันข่าวToday ช่องทางอื่น ๆ

🔺 Website : https://www.thunkhaotoday.com/
🔺 Facebook : https://www.facebook.com/thunkhaotoday
🔺 Line Today : https://bit.ly/3ifSuDr
🔺 ติดต่อโฆษณา : https://line.me/ti/p/9mjGVL4nhC

ติดต่อโฆษณา!