04 พฤศจิกายน 2566
418

ข่าวดี ! ยูเนสโกประกาศ “เชียงราย” และ “สุพรรณบุรี” ติดอันดับโลก “เมืองสร้างสรรค์”

ข่าวดี ! ยูเนสโกประกาศ “เชียงราย” และ “สุพรรณบุรี” ติดอันดับโลก “เมืองสร้างสรรค์” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อวันพุธ ที่ 1 พ.ย. โดยแสดงความยินดีที่จังหวัดเชียงรายและสุพรรณบุรีได้รับเลือกจาก องค์การองค์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบและดนตรี (Creative Cities) เมื่อ 31 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา 

▪️ รายละเอียดเกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์สองแห่งใหม่ของไทย

🔸 จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองที่มีการออกแบบทั้งสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน ผลผลิตของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งออกไปต่างประเทศ สร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชน

🔸 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางด้านดนตรี มีศิลปินแห่งชาติจำนวนมาก มีการสืบทอดและพัฒนามาจากรากเหง้า และสามารถพัฒนาในระดับนานาชาติ

นอกจากสองจังหวัดข้างต้น ประเทศไทยยังมีเมืองสร้างสรรค์ที่รับรองโดยยูเนสโก อีก 5 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต (ด้านอาหาร) รับรองเมื่อปี 2558 เชียงใหม่ (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี 2560 กรุงเทพมหานคร (การออกแบบ) ปี 2562 สุโขทัย (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี 2562 และเพชรบุรี (ด้านอาหาร) ปี 2562

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ว่า ยูเนสโก ได้ประกาศผลการรับรองเมืองสมาชิกเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ 55 เมืองทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเราได้มีเมืองที่มีเอกลักษณ์ และได้รับการรับรองจากยูเนสโก ยกจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music)

โดย ทั้ง 55 เมืองสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่กำลังเป็นผู้นำในการเพิ่มการเข้าถึงวัฒนธรรม และกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ปรับประยุกต์ใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองรวมทั้งมีแนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมในการวางแผนพัฒนาเมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

อีกทั้ง 55 เมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นี้ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (the UNESCO Creative Cities Network :UCCN) ประจำปี 2024 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567 ที่เมืองบรากา ประเทศโปรตุเกส ภายใต้หัวข้อ “Bringing Youth to the table for the next decade”


ที่มา :

https://www.unesco.org/en/articles/55-new-cities-join-unesco-creative-cities-network-world-cities-day
https://moe360.blog/2023/11/01/uccn-2/ 
ติดต่อโฆษณา!